O společnosti

Firma TILL CONSULT byleka založena v roce 1990 jako firma sdružující několik programátorů a techniků, kteří se znali z původního zaměstnání. V roce 1996 byly veškeré aktivity původní firmy přeneseny do nástupnického subjektu - akciové společnosti TILL CONSULT a.s.. Společnost dnes zaměstnává cca 20 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s externisty – programátory, daňovými a účetními poradci, metodiky a dalšími.

Software

Nosným produktem společnosti jsou modulární informační systém DUNA pro menší a střední společnosti. Vývojově navazuje na starší produkty DOUBLE, SIMPLE, CAC a KASA.

Vedle systémů s ekonomickým zaměřením společnost dodává i software pro segment privátního zdravotnictví. Jejich určení napovídají již jejich názvy DENTA, PRIVAT a OPTIK.

Pro komplexní podporu uživatelů vlastního software společnost úzce spolupracuje s řadou partnerů, s některými již od počátku své existence. Partneři na úrovní autorizované prodejní středisko tvoří hlavní články prodejní sítě na území České republiky. Naleznete je v Brně, v Hradci Králové, v Karlových Varech, v Karviné, v Praze, v Přerově, v Přešticích a ve Zlíně. Partneři na úrovni autorizovaní dealeři prodejní síť vhodně doplňují a rozšiřují.

TILL CONSULT a.s. se orientuje na spokojenost všech svých zákazníků a partnerů. Pro zajištění co nejvyššího zhodnocení prostředků, investovaných zákazníků do nasazení informačních systémů DUNA, organizuje společnost pravidelná jednodenní bezplatná zákaznická školení pro nové zákazníky nebo i pro nové zaměstnance stávajících zákazníků. Školení jsou zaměřená profesně. Jsou pořádány s měsíční periodicitou v Praze a v Přerově.

Zaměření na kvalitu poskytovaných služeb dokládá i opakovaná úspěšná certifikace společnosti TILL CON-SULT a.s. dle normy ISO 9001:2008 již od roku 2006.

Hardware

V regionu střední Moravy společnost TILL CONSULT a.s. provádí i prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky, návrhy a realizace počítačových a terminálových sítí a další běžné činnosti, související s využíváním informačních technologií.

Účetní a Ekonomický software.